השריפה שפרצה מוקדם יותר היום בגזרת המועצה האזורית אשכול בחממת העגבניות נגרמה נגרמה מבלון תבערה. שריפה נוספת באזור מועצה אזורית שער הנגב עדיין בחקירה - כך נמסר מכב"ה דרום