חוקרי האוניברסיטה העברית: מספר המאומתים הגבוה לקורונה נובע מתגבור הבדיקות בילדים. הירידה בתחלואה קשה צפויה להימשך. יש צפי להאטה בעלייה בתחלואה בקרוב אך קיים חשש להתפרצות מחודשת במקרה של פריצת מגבלות משמעותית