לאחר המבוכה בחקירה הנגדית של פילבר: הפרקליטות מבקשת לתקן את כתב האישום בתיק 4000 הפרקליטות ביקשה היום (ראשון) לתקן את כתב האישום בתיק 4000, בעקבות החקירה הנגדית של מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר שלמה פילבר, שבה וכח כי פגישת ההנחיה לא נערכה אחרי מינויו לתפקיד כמו שטענה הפרקליטות. על כן, הפרקליטות ביקשה לעדכן את פרטי כתב האישום בתיק 4000, ולכתוב כי פגישת ההנחיה נערכה "לאחר שהחליט הנאשם נתניהו על מינויו של פילבר", ולא אחרי שכבר מונה. בהודעת הפרקליטות נכתב כי "האמור בכתב האישום לגבי תוכן הפגישה שכונתה 'פגישת ההנחיה' בעינו עומד, אף שנדרש לדייק את מועד התקיימותה, ומכאן הבקשה". בשבוע שעבר נמשכה החקירה הנגדית של פילבר ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו הגיע לדיון, ובצאתו מאולם הדיונים, אמר על המשפט כי הוא "על גבול הקומדיה". עו"ד בעז בן צור, שמייצג את נתניהו, פתח את החקירה הנגדית בהצהרה על כוונותיו: "אני אראה לך שהתיאור שמסרת לגבי הפגישה הראשונה הוא תיאור פשוט לא נכון. הסיפור שסיפרתי שפגשת את קמיר ואלוביץ ואמרת שהגעת מראש הממשלה לא היה ולא נברא. אני אראה לך שורה ארוכה של ראיות חפציות שכולן תומכות היטב בתיאור שמסרת ברשות לניירות ערך לגבי הפגישה הראשונה עם נתניהו אני ראה לך את החקירה וגודש האירועים ובפגישות המקדימות שהיו לך וההשלכה על הגרסאות שמסרת". בן צור עבר לעסוק בפגישת ההנחיה, וביקש להבהיר כי ההגנה כופרת במונח "פגישת ההנחיה", בהתייחס לפגישה הראשונה של נתניהו ופילבר לאחר מינויו לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת, והסביר כי זהו מונח של הפרקליטות. "גם בחקירה הראשית שלך אתה אמרת שהפרקליטות כינתה את הפגישה הזו "פגישת ההנחיה". אנחנו לא קוראים לזה פגישת ההנחיה, בא נסכים שזה לא יוצק תוכן אנחנו נקרא לזה הפגישה הראשונה לאחר המינוי, זה נייטרלי". בן צור הציג תמלילים מחקירתו של פילבר במשטרה, בה הוא הסביר כי הוא פעל כמנכ"ל משרד התקשורת באופן עצמאי. "הוא (נתניהו) גם לא ידע עליהם בכלל. אני אגיד לך יותר מזה, המשפט נתניהו זה עוד פעם אה.. מי שמכיר את נתניהו יודע איך עובדים איתו, זה כאילו הוא מאוד... ברגע שהוא סומך על בן אדם ויש לו אמון בבן אדם, הוא נותן לו לרוץ קדימה, הוא אההה לא עניין אותו בתיק הזה בכלל סלקום". לאחר מכן, הוא השווה את הדברים לתיאור שפילבר תיאר בפני חוקרת הרשות לניירות ערך על כניסתו לתפקיד: "אני אומר לך, הוא נתן לי יד חופשית לחלוטין. הוא אמר לי בתחילת הדרך, כשנכנסתי לפגישה הראשונה, 'תשמע - זה השוק - אני נותן לך שתי הנחיות: אחת, תמשיך את התחרות של הסיטונאי. ושתיים - אל תעלה לי מחירים. כל השאר תעשה מה שאתה חושב. זהו'". צילום: ראובן קסטרו